ĐIỀU 1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu trên website của CLB Gà Chọi Văn Quân bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Quý khách cung cấp bắt buộc khi đặt mua hàng và để Gà Chọi Quang Phạm liên hệ xác nhận khi Quý khách đăng ký đặt hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
ĐIỀU 2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website của CLB Gà Chọi Văn Quân sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:
– Đặt hàng, vận chuyển sản phẩm.
– Liên hệ tư vấn cho khách hàng, giải đáp thắc mắc khi nhận được yêu cầu.
– Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
– Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Gửi email hướng dẫn thủ tục mua hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hành, các nội dung khách hàng yêu cầu,..
– Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website của CLB Gà Chọi Văn Quân
ĐIỀU 3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Quý khách thông qua hotline trên website. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của CLB Gà Chọi Văn Quân
ĐIỀU 4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin
– CLB Gà Chọi Văn Quân và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: CLB Gà Chọi Văn Quân có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
Website hoạt động với hình thức giải trí, vui lòng không cá độ dưới mọi hình thức vi phạm pháp luật Việt Nam